כפר סבא חורטת על דגלה כבר שנים ארוכות את קידום ופיתוח תחום הקיימות ואיכות הסביבה.

דבר זה משתקף גם בחיי היום יום במוסדות החינוך.

רכזת החינוך לקיימות של בתי הספר היסודיים במחלקת קיימות מלווה את בתי הספר בתוכניות סביבתיות רבות במטרה להטמיע שינויים מקיימים בקהילת בית הספר ובקהילה הקרובה.

  • ליווי, תמיכה והכשרה של המורים המובילים את נושא הקיימות והמנהיגות הירוקה בבתי הספר.

  • ליווי בתהליך הסמכות לבתי ספר ירוקים.

  • ליווי תכניות ייחודיות המתקיימות בבתי הספר (מגוון מינים, התייעלות אנרגטית, תכנית השרים, קק"ל, מדד לניהול משאבים מקיימים, נתיב האור).

  • ליווי אירועים סביבתיים כגון: יום הניקיון הבין לאומי, יום המעשים הטובים, ימי אהבה לסביבה, טו בשבט וכד'.

  • חיבור בתי הספר היסודיים לפרויקטים עירוניים.

רכזת החינוך לקיימות עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם מנהלת המחלקה לחינוך יסודי באגף החינוך והיחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.