מדור פיקוח עירוני מטפל במפגעי איכות הסביבה בהתאם לחוקי העזר העירוני.

הטיפול נעשה בהמשך לפניות תושבים למוקד העירוני ועל פי תוכנית עבודה וארועים ייזומים ברחבי העיר.

לתשלום על דוחות פיקוח »