מנהלת: דורית פרנקל

כתובת: סשה ארגוב 13
מיילMyerukot@ksaba.co.il
טלפון: 09-7640767