מחלקת בינוי ופיתוח מוסדות

מיכאל זלדין
מנהל מחלקת בינוי ופיתוח מוסדות
09-7901616
כתובת למשלוח מכתבים: רחוב ויצמן 135
פקס: 09-7673139
 

המחלקה אחראית על התחומים הבאים: בינוי, פיתוח, שדרוג, שיפוץ והנגשה של כלל המוסדות בעירייה, על כל המבנים, מתקנים ומערכותיהם.
המחלקה פועלת בהתאם לתכנית עבודה שנתית סדורה אשר הוכנה ע"י מנהל המחלקה בתיאום עם אגפים שונים בעירייה כגון: אגף החינוך, רווחה, תרבות והנהלת העירייה.