מחלקת נכסים

עו"ד אילה זיו
מנהלת מחלקת נכסים ויועמ"ש מכרזים
09-7649195

אודות המחלקה

נכסי עיריית כפר-סבא כוללים קרקעות, דרכים, שטחי ציבור, מקלטים, שווקים, מבני חינוך, תרבות, דת, ספורט, רווחה, משרדי עירייה ועוד.

נושאים בטיפול המחלקה לנכסים כוללים: 

  • מתן מידע נכסי ביחס לנכסים עירוניים.
  • יישום ההחלטות המתקבלות לגבי נכסי העירייה, ועריכת מסמכים וחוזים העוסקים בנכסים אלה.
  • השכרה של נכסים עירוניים, מזנונים בבתי ספר ובמוסדות ציבור, מקלטים עירוניים ועוד.
  • אישור חוזים לשימוש לפי תעריף שעתי של מבני חינוך, תרבות, נוער וספורט.
  • ריכוז הטיפול בבקשות המופנות לועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית.
  • רישום של נכסי עירייה.
  • ביצוע הפקעות כפי הנדרש.
  • ניסוח ומתן חוות דעת משפטיות למכרזים.
  • הכנת חוזים, הגדלת חוזים קיימים, מימושי אופציה וכיו"ב.

טופס בקשה להקצאת קרקע / מבנה (מקוון)

דוח הקצאות עיריית כפר סבא