רו"ח צבי אפרת
סגן גזבר לתקציבים
09-7649387
מחלקת הפיתוח והבקרה מטפלת בעיקר בפיקוח תקציבי על ביצוע תוכנית הפיתוח הרב שנתית של העירייה,לרבות ביצוע עידכונים שוטפים לתוכנית לפי הצורך. בנוסף מטפלת המחלקה באישור חשבונות הספקים של העירייה לפני העברה לתשלום, וכן בפרוייקטים כלכליים שונים.

יעדים:

  • בניית תוכנית כוללת לחמש השנים הקרובות ואישורה במשרד הפנים        

  •  בניית תקן כ"א לעירייה ואישורו במועצת העיר    

  •  עדכון ספר הנהלים של העירייה.

תכנית הפיתוח לשנים 2012-2016 עיריית כפר-סבא

תוכנית פיתוח 2011-2015 עיריית כפר סבא

תכנית פיתוח רב שנתית 2007-2011