שי שטרן
מחלקת שכר
09-7901620
 

תחומי פעילות:  

  • הכנת משכורות לעובדי העירייה על סמך הנתונים המתקבלים מאגף משאבי אנוש, ובדיקת נכונות הנתונים.

  • הכנת דוחות למוסדות העירייה לבקרת התקציב.

  • הכנת תחשיבי שכר ותחשיבי פנסיה לעובדי העירייה.

  • הכנת דוחות לשלטונות המס ולקרנות פנסיה והשתלמות.

  • הכנת דוחות לגורמים חיצונים (משרד האוצר, משרד הפנים) לצורך אישור תקציב וקבלת תמיכות ואישורים.

  • מתן שרות לעובדי וגמלאי העירייה בכל שאלה ובירור בנושא משכורתם.