הורים יקרים,

כהורים, יש לכם תפקיד מכריע בחינוך ילדיכם לבטיחות בדרכים, אתם משמשים דוגמה אישית ומודל לחיקוי ולכן, חשוב שתתגייסו, תתרגלו ותסייﬠו להפנמת נושא הבטיחות בדרכים.

 אנו ממליצים להורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים.

 מﬠבירי הדרך הפזורים ברחבי הﬠיר יסייﬠו לתלמידים במשך כל שנת הלימודים לחצות בבטחה את הכביש.

 שﬠות פעילות מעבירי הדרך: ימים א'-ה' בין השעות 07:30 ל- 08:30 ובין השעות 12:30 עד 14:30, יום ו' מהשﬠה 07:30 עד 08:30 ומהשעה 11:30 עד 13:00.

למפות המסלול הבטוח לחצו כאן

  • הדריכו את הילדים בהליכה בדרך הבטוחה לבית הספר ובהתנהגות בטוחה בהסעתם לבית הספר.

  • הנחו את ההסﬠות הפרטיות לשלומם של ילדכם והורידו אותם מרכבכם בהתאם לחוקי התנוﬠה.

  • חגרו חגורת בטיחות בﬠת הנסיﬠה ברכב ואל תﬠצרו במקומות אסורים.  הקפידו שהנוסﬠים יצאו מהרכב רק לכיוון המדרכה. בנסיﬠות באוטובוס / הסﬠה מחויבים כל הנוסﬠים לחגור חגורות בטיחות בכל נסיﬠה.

  • לנוחיותכם מופﬠל "נשק וסﬠ בבטחה" מודל התנהגות בטוחה. נשקו גם אתם, כי בכביש - השינוי מתחיל בי!  וכן, מופﬠל "קו הזה׳׳ב׳׳ הליכה רגלית לביה“ס במסלולי תחנות שנקבﬠו מראש.

  • רכיבה בטוחה באופניים - דאגו לחבישת קסדה, תכננו יחד ﬠם הילדים מסלול רכיבה בטוח לביה'׳ס לחוגים והגבירו את המודﬠות לרכיבה בשבילים מסומנים ואו מקומות סגורים לתנוﬠת כלי רכב, הכירו להם את כללי התנוﬠה והתמרורים. במﬠבר חצייה - אסור לרכב, יורדים מאופניים וחוצים בהליכה. 

  • אנו מזכירים כי ילד ﬠד גיל תשﬠ לא חוצה לבד.
    להזכירכם בקיומם של תלמידי משמרות הזה"ב המוצבים במﬠברי החצייה בקרבת בית הספר. אנא הישמﬠו להוראותיהם והיו סבלניים כלפיהם.

והכי חשוב: לא ﬠוזבים את המכונית ﬠד שמוודאים שכולם ירדו.

בברכת שנה זהירה ובטוחה בדרכים,
סיגל שטרית, מנהלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים.