מידע לציבור בדבר אכיפה של כריתת עצים ללא היתר

כרתתם עץ ללא היתר? אתם צפויים לקנס של 7,500 ₪

העצים הנם הייצור החי בעל הממדים הגדולים ביותר ובעל משך חיים הארוך ביותר. העצים מהווים זכר לעבר, סמל ההווה ותקווה לעתיד, והם בעלי יכולת הענקה מיוחדת לציבור הרחב ולסביבה. העצים מעשירים את הסביבה בחמצן לנשימה, קולטים פחמן דו-חמצני, סופחים את הפיח, מצלים על המדרכה ומורידים את הטמפרטורה במספר מעלות ומביאים את הטבע גם אל העיר.

משרד החקלאות פועל באופן שוטף ותמידי להגנה על העצים במדינה, ולאחרונה תוקנה פקודת היערות המנדטורית, כך שתותאם יותר לתקופה הנוכחית, והיא מגדירה מחדש את המושג כריתה באופן רחב יותר. במסגרת התיקונים לפקודת היערות נקבע כי המושג "כריתת עץ" יכלול גם פעולות גיזום פוגעניות, שבפועל גורמים לפגיעה אנושה בעצים ואף למותם.
במסגרת אכיפה עפ"י פקודת הראיות תתקיים אפשרות להגשת כ"א או להשתת קנסות גבוהים. בקנסות יש מדרג, כך שתאגיד העובר על החוק ייקנס  בסכום כפול לעומת אדם פרטי.

תושבי כפר סבא יקרים!
על מנת להימנע מאי נעימות וקנסות גבוהים , יש להגיש טופס בקשה לרישיון כריתה/העתקה מהגורמים המקצועיים במשרד החקלאות , ולפעול עפ"י הנחייתם.
הוראות  נוספות והורדת טופס באתר: 
www.moag.gov.il

לידיעתכם, עירית כפר סבא הסמיכה את הפיקוח העירוני לאכוף את העבירות הנ"ל . התושבים מתבקשים לנהוג בעצים בכבוד הראוי ולהימנע מהשחתתם וגיזומם בניגוד לחוק. העירייה רואה בכם התושבים שותפים מלאים לשמירת העצים בעיר