מיקום: גן גלר

מין: Tipuana tipu

משפחה: קטניתיים Fabaceae

ירוק עד/ נשיר: נשיר

מועד פריחה: תחילת הקיץ

מוצא: דרום אמריקה

אכיל/לא אכיל: לא

מכנף נאה

מידע בוטני

מגיע לגובה של 20 מ'. הגזע זקוף קליפתו אפורה ומחורצת. העלים תמימים, מנוצים נגדיים ולהם 7-15 עלעלים אליפטים. בקצה העלה  עלעל בודד. הפרחים ערוכים בתפרחות, לפרח חמישה עלי כותרת צהובים. הפרי תרמיל המכיל זרע בודד בעל כנף באורך 3-5 ס"מ, מפאת הכובד הזרעים אינם נפוצים למרחק. העץ בעל צימוח מהיר ושרשים אגרסיבים לכן לא מומלץ לטעת אותו בקרבת בתים. הריבוי ע"י זרעים.