לשכת מנכ"ל העירייה
personמנכ"ל העירייה יובל בודניצקי
personטלפון 09-7649116 / 09-7649119
personפקס 09-7649389
personכתובת רח' ויצמן 135
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש
personהערות מען למכתבים: ויצמן 135 ת.ד. 25 כפר-סבא, 4410001

בעלי תפקידים בלשכת מנכ"ל:

אליסה ניקיטין
מנהלת לשכת מנכ"ל
09-7649119
מיטל קולין
עוזרת מנכ"ל העירייה
09-7649116
רחלי רם
מנהלת פרויקטים, תאום מעקב ובקרה
09-7636520
לירון גרומברג
ממונת נגישות עירונית, ממונת קורונה עירונית
09-7901635
אבי אלון
דלפק לשכה, בקרת איכות סקרים - לשכת מנכ"ל
09-7649104

מטרות עיר: 

  • כפר סבא עיר קהילתית של ערבות הדדית וערכי כבוד האדם.
  • כפר סבא עיר נגישה, מכילה ומשלבת את מגוון האוכלוסיות – בה כלל המרחבים נגישים למגוון האוכלוסיות ומספקת מענים מותאמים לייחודיות כל אדם, משפחה וקהילה.
  • כפר סבא עיר מובילה חדשנות וטכנולוגיה - בכלל התחומים ובהלימה לחזית העשייה העדכנית הרלוונטית.
  • כפר סבא עיר שיתופית - בה בעלי עניין שונים משתפים פעולה לקידום מטרותיהם לצד הטוב הציבורי ויוצרים אימפקט חברתי בעל ערך.
  • כפר סבא עיר של חינוך, תרבות, ספורט ומדע – ומספקת מענים מגוונים, עדכניים ועשירים לכלל האוכלוסיות והגילאים.
  • כפר סבא עיר נקייה ומקיימת - הפועלת בשילוב כל מערכותיה לשמירה על הסביבה ועל מיצוי יעיל של משאביה. עיר בה המרחבים מטופחים ושמורים לרווחת כלל התושבים.
  • כפר סבא עיר המציעה איכות חיים, בריאות ובטחון לרווחת כלל תושביה ובאיה.
  • עיריית כפר סבא מושתתת על הון אנושי מעולה ועל תרבות ארגונית שבליבה מצוינות ושירותיות ומטפחת את תהליכי העבודה, הלמידה וההתמקצעות.
  • כפר סבא עיר איתנה ועצמאית בפיתוח משאביה להבטחת שגשוג עירוני והגשמת מטרות העיר.