שאלות ותשובות של המשרד להגנת הסביבה בנושא מערכת פוטו-וולטאיות במוסדות חינוך (21.02.21) 

פניית מרכז השלטון המקומי בנושא חששות מקרינה בהקמת מערכות סולאריות במוסדות חינוך מיום 03.02.21

מכתב משותף למנכ"לי משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה ומשרד האנרגיה והמים בנושא חששות מקרינה בהקמת מערכות סולאריות במוסדות חינוך מיום 28.1.2021

 אישור מהנדס על בדיקת סככות לנשיאת לוחות סולאריים בשטח העיר כפר סבא (06.01.21)

חשמל ירוק בעיר ירוקה - עלון הסברה (דצמבר 2020)

 פריסת מערכות סולאריות במוסדות ציבור וחינוך בעיר (אוקטובר 2020)

מכתב למנהלי.ות בתי ספר בנושא התקנת קירויים סולאריים במגרשי ספורט (אוקטובר 2020)

מכתב למנהלי.ות בתי ספר בנושא התקנת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מוסדות חינוך (ספטמבר 2020)

מכתב למנהלי.ות גני ילדים בנושא התקנת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מוסדות חינוך (ספטמבר 2020)


לנתונים נוספים אודות מערכות פוטו-וולטאיות בעיר: