(2/5/2021)

מרחבי חינוך, ייחודיות ובחירה מבוקרת

אגף החינוך בעיר כפר סבא בחר להשתתף בתוכנית מרחבי חינוך, על מנת להעמיק את העשייה החינוכית המשמעותית המתרחשת בעיר.

במהלך החודשים האחרונים שקדו צוותי החינוך בהובלת מנהלים.ות בתי הספר בגיבוש הזהות החינוכית ובניסוח שלה.

הזהות החינוכית מתאפיינת בשלושה היבטים מרכזיים:

  1. תוכן ומומחיות כגון: אומנות, מדעים, טבע, סביבה.
  2. אידיאולוגיה ערכית כגון: חינוך פרוגרסיבי, אנתרופוסופי , דתי חילוני ועוד.
  3. אידאולוגיה חינוכית פדגוגית.

כל היבט משקף את הערכים והתפיסות בהם בית הספר מאמין ומעצב את העשייה החינוכית בו. כל בחירה באחד ההיבטים מבטא את עולם הערכים והצרכים של הילד והמשפחה. 
בחירה בזהות המבוססת על עולם תוכן ומומחיות אחת, מאפשרת להעמיק בתחום ולבטא את כלל העשייה החינוכית באמצעותו. למשל, תחום האומנות.

זהות אידאולוגית ערכית או ופדגוגית, שואפת לשלב תחומים המפתחים מגוון מיומנויות. 
לדוגמא, שיתופיות המפתחת יכולות להתמודד עם אתגרי עתיד, אי ודאות ובעיות מורכבות.

צוותי החינוך מקדמים תהליכי שינוי והתחדשות במגוון דרכי הוראה ולמידה, בפיתוח תוכניות מותאמות ויצירת בסביבה תומכת להתפתחות.
מסמך הזהות החינוכית לקהילת בית הספר נשלח לקהילת בתי הספר, בכדי לשתף בזהות החינוכית ובעשייה הבית ספרית.

יחד, כל בתי-הספר יוצרים פסיפס חינוכי פדגוגי חדשני.

מחלקת חינוך יסודי
אגף החינוך כפר-סבא

מצגת הסבר אודות תוכנית מרחבי חינוך בכפר-סבא

מצגת הסבר - עותק נגיש להורדה למחשב בפורמט pdf 

תוכנית מרחבי חינוך תמונה נושאית גרפית