משה דנאי

עלה ארצה בשנת 1920, בהיותו בן 22. עבד בסלילת הכביש חיפה-נהלל-נצרת ובעבודות חלוציות אחרות.
עם בואו לכפר סבא, בשנת 1925, היה מנוטעי פרדסי גן חיים ופרדסי השרון.
בשנות ה-30 נטל משה דנאי חלק פעיל במאבק ההיסטורי על עבודה עברית, שנושאי דגלו היו מנהיגי תנועת העבודה ואנשי הרוח ו"}זכה" להיות אסיר העבודה.
שנים רבות שימש כיו"ר הוועד המפקח על קופת חולים במחוז השרון. גולת הכותרת על פועלו הציבורי של משה דנאי היה פיתוח שירותי "מגן דוד אדום" ומכבי אש בכפר סבא ובסביבה.   היה ממניחי יסודותיהם והרוח החיה בפעילותם. ואם הגענו היום לשירותי מגן דוד אדום ומכבי אש מפותחים, המגישים עזרה להצלת הנפש והרכוש ל-12 ישובים בשרון הדרומי, הרי למשה דנאי זכות ראשונים וחלק מכריע בכך.
ועל כל אלה מוענק לו אות יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.