פרטי הזכאות להנחה

משרתי מילואים:

  • בחינת  הזכאות נעשית ע"י  משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים תונפק "תעודת משרת מילואים פעיל".
  • תושב המעוניין לברר פרטים בנוגע לזכאותו לקבלת התעודה יכול ליצור קשר עם מוקד מילואים בטל'- 03-6553655 או במייל- moked_miluim@mail.idf.il

שיעור ההנחה
עד 5% 
 
המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס מגורים.
  • ההנחה תוענק לתושב אשר יציג תעודת משרת מילואים פעיל או בהצגת אישור תקף מצה"ל כי הוא משרת מילואים פעיל.
  • התנאי לקבלת ההנחה היא לשרת לפחות 20 ימי מילואים מצטברים במהלך 3 השנים האחרונות או חלק מהן.

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות
*בחרו 'הנחה משרתי מילואים 5%' בשדה 'סוג הנחה' בטופס

טפסים אגף הכנסות