פרטי הזכאות להנחה

משרתי מילואים:

  • בחינת הזכאות נעשית ע"י משרד הביטחון ולעומדים בקריטריונים תונפק "תעודת משרת מילואים פעיל" / "תעודת מפקד בשרות מילואים".
  • תושב המעוניין לברר פרטים בנוגע לזכאותו לקבלת התעודה יכול ליצור קשר עם מוקד מילואים בטל'- 03-6553655 או במייל- moked_miluim@mail.idf.il

שיעור ההנחה:

  • משרת פעיל - 5% 
  • מפקד בשירות מילואים פעיל - 25%

המסמכים הנדרשים:

  • המבקש הינו מחזיק בנכס מגורים.
  • ההנחה תוענק לתושב אשר יציג תעודת משרת מילואים פעיל / תעודת מפקד מילואים פעיל או בהצגת אישור תקף מצה"ל כי הוא משרת מילואים פעיל / מפקד.
  • התנאי לקבלת ההנחה היא לשרת לפחות 20 ימי מילואים מצטברים במהלך 3 השנים האחרונות או חלק מהן.

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות
בחרו בשדה "סוג הנחה" בטופס את ההנחה המבוקשת:
'הנחה משרתי מילואים 5%' / 'הנחה למפקד בשירות פעיל 25%'

טפסים אגף הכנסות