פרטי הזכאות להנחה

 • גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים
 • מקבל גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז -1957
 • מקבלי גמלת ממשלת גרמנית (BEG)
 • מקבלי גמלת ממשלת הולנד (OFG)
 • מקבלי גמלת ממשלת אוסטריה (WUV)
 • מקבלי גמלת ממשלת בלגיה לפי חוק הבלגי משנת 1957
 • ניצולי שואה ששהו במחנה ריכוז, בגטו או המחנה שעבדו בפרך אשר לא קיבלו קצבה חודשית עד כה.
 • ניצולי שואה שמקבלים קצבה לפי הסכם ועידת התביעות לבין גרמניה הידוע בשם " הסכם קרן 2" אשר לא קיבלו הנחה בארנונה עד כה.

שיעור ההנחה
מעל 4 נפשות 66% בגין 90 מטר.

המסמכים הנדרשים

 • המבקש הינו מחזיק בנכס.
 • הומצא אישור המוכיח את זכאות הגמלה.
 • הוצגה אסמכתא מביטוח לאומי המכיר בו כנכה נפגעי הנאצים ומקבל קצבה או לחילופין הופיע בדוחות ביטוח לאומי.
 • הוצג מסמך המאשר קבלת קצבה בגין קרן 2  

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות