פרטי הזכאות להנחה

הנחת נפגעי פעולות האיבה
נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות, המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם – כגון תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. הזכאות נקבעת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970.

שיעור ההנחה
עד 66% - עד 4 נפשות – בגין 70 מ"ר. 
             מעל 4 נפשות –בגין 90 מ"ר.

המסמכים הנדרשים

  • המבקש הינו מחזיק בנכס.
  • הומצאו אישורים בהתאם. 

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות