מטרת התכנית:
יצירת סביבה לימודית בטוחה ומוגנת בשיתוף ועדי זה"ב של בתי הספר ע"י מיגור התנהגות פרועה, מסוכנת ובלתי חוקית של הורים, בסביבת ביה"ס במיוחד בזמן הורדת תלמידים והעלאתם.

עקרונות התכנית:

  • איתור בעיות תשתיות ובטיחות בסביבת כל בית ספר.

  • גיבוש פתרונות מעשיים וזולים ליישום

  • הקצאת מפרצי חנייה מוסדרים להורה והעלאת תלמידים.

  • הקמת צוות מוביל- ועדת זה"ב בית ספרית.

  • גיוס ושילוב הורים ותלמידים מתנדבים להנחיה ואכיפה ידידותית.

  • הטמעת כללי בטיחות ותרבות נהיגה נכונים.

  • חינוך, הסברה ואכיפה (במידת הצורך) בקרב נהגים עבריינים.

  • הקמת פאנל רחב לגיבוש רעיונות והוצאתם לפועל בנושא הבטיחות בדרכים.

נשקו וסעו גם אתם, כי בכביש- השינוי מתחיל בנו!

כפר סבא בטוחה בדרכים