נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בכפר סבא נכון למרץ 2021:     111,033  

התפלגות התושבים לפי גילאים: 

טווח גילאים מס' תושבים

מגיל 0 עד גיל 5

 9,409

מגיל 6 עד גיל 12

12,208

מגיל 13 עד גיל 17

6,942

מגיל 18 עד גיל 21

4,734

מגיל 22 עד גיל 24

 3,340

מגיל 25 עד גיל 29

4,950

מגיל 30 עד גיל 34

5,774

מגיל 35 עד גיל 39

7,840

מגיל 40 עד גיל 44

8,635

מגיל 45 עד גיל 49

8,085

מגיל 50 עד גיל 54

5,885

מגיל 55 עד גיל 59

5,166

מגיל 60 עד גיל 64

5,645

מגיל 65 עד גיל 69

6,537

מגיל 70 עד גיל 74

6,719

מגיל 75 עד גיל 120

 9,164

 

* הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי