נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בכפר סבא נכון לאפריל 2022:  111,423 

התפלגות התושבים לפי גילאים: 

טווח גיל   מספר תושבים
מגיל 0 עד גיל 5 8,997
מגיל 6 עד גיל 12 12,229
מגיל 13 עד גיל 17 7,186
מגיל 18 עד גיל 21 4,910
מגיל 22 עד גיל 24 3,294
מגיל 25 עד גיל 29 4,897
מגיל 30 עד גיל 34 5,468
מגיל 35 עד גיל 39 7,567
מגיל 40 עד גיל 44 8,436
מגיל 45 עד גיל 49 8,467
מגיל 50 עד גיל 54 6,222
מגיל 55 עד גיל 59 5,141
מגיל 60 עד גיל 64 5,472
מגיל 65 עד גיל 69 6,150
מגיל 70 עד גיל 74 6,864
מגיל 75 עד גיל 120 10,123

*הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי