נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בכפר סבא נכון לספטמבר 2021:   111,119 

התפלגות התושבים לפי גילאים: 

טווח גילאים מס' תושבים
מגיל 0 עד גיל 5 9,230
מגיל 6 עד גיל 12 12,152
מגיל 13 עד גיל 17 7,085
מגיל 18 עד גיל 21 4,821
מגיל 22 עד גיל 24 3,277
מגיל 25 עד גיל 29 4,929
מגיל 30 עד גיל 34 5,631
מגיל 35 עד גיל 39 7,716
מגיל 40 עד גיל 44 8,543
מגיל 45 עד גיל 49 8,202
מגיל 50 עד גיל 54 6,025
מגיל 55 עד גיל 59 5,207
מגיל 60 עד גיל 64 5,548
מגיל 65 עד גיל 69 6,395
מגיל 70 עד גיל 74 6,868
מגיל 75 עד גיל 120 9,490

* הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי