נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בכפר סבא נכון ליוני 2021:   111,121

התפלגות התושבים לפי גילאים: 

טווח גילאים מס' תושבים

מגיל 0 עד גיל 5

9,297

מגיל 6 עד גיל 12

12,218

מגיל 13 עד גיל 17

7,014

מגיל 18 עד גיל 21

4,782

מגיל 22 עד גיל 24

3,328

מגיל 25 עד גיל 29

4,933

מגיל 30 עד גיל 34

5,733

מגיל 35 עד גיל 39

7,786

מגיל 40 עד גיל 44

8,610

מגיל 45 עד גיל 49

8,126

מגיל 50 עד גיל 54

5,946

מגיל 55 עד גיל 59

5,211

מגיל 60 עד גיל 64

5,568

מגיל 65 עד גיל 69

6,473

מגיל 70 עד גיל 74

6,797

מגיל 75 עד גיל 120

9,299

 

* הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי