נתונים דמוגרפיים על התפלגות התושבים בעיר

מספר התושבים בכפר סבא נכון לינואר 2021:   111,047 

התפלגות התושבים לפי גילאים: 

טווח גילאים מס' תושבים

מגיל 0 עד גיל 5

9,565

מגיל 6 עד גיל 12

12,173

מגיל 13 עד גיל 17

 6,869

מגיל 18 עד גיל 21

 4,735

מגיל 22 עד גיל 24

3,354

מגיל 25 עד גיל 29

4,962

מגיל 30 עד גיל 34

 5,814

מגיל 35 עד גיל 39

 7,866

מגיל 40 עד גיל 44

8,697

מגיל 45 עד גיל 49

8,029

מגיל 50 עד גיל 54

 5,855

מגיל 55 עד גיל 59

5,203

מגיל 60 עד גיל 64

5,656

מגיל 65 עד גיל 69

6,604

מגיל 70 עד גיל 74

 6,751

מגיל 75 עד גיל 120

 8,914

 

* הנתונים נגזרו ממערכת רישום האוכלוסין של העיר, הנגזר מקובץ מרשם האוכלוסין הארצי