תכנית נתיב האור פועלת בשיתוף פעולה ובאישור של משרד החינוך עם חברת חשמל הינה התכנית חינוכית-חברתית-קהילתית.
תוכנית המחנכת להתנהגות בטיחותית ונבונה בסביבה צורכת חשמל, לשימוש מושכל בחשמל, חיסכון באנרגיה, לאחריות, למעורבות חברתית, למנהיגות צעירה ולאכפתיות.

במהלך השנה נחשפים התלמידים בבתי הספר לנושא הבטיחות ושימוש מושכל בחשמל ולומדים להעביר את המסר הלאה.

במסגרת התכנית מופעלת  קבוצת מנהיגות- ילדי "נתיב האור" : בקבוצה נציגים נבחרים מתוך ביה"ס שמשתתפים במהלך השנה במספר מפגשי העשרה בנושא בטיחות, חסכון בחשמל ושימוש מושכל בחשמל. לצד אלו עוסקת קבוצת המנהיגות של ילדי נתיב האור בתכנים של מנהיגות, קיימות, הדרכה והעברת מסרים ומתנסה בהפעלה אקטיבית בבתי הספר ובקהילה. ילדי נתיב האור מעבירים את המסר הלאה לשאר ילדי בתי הספר בעיר ע"י הכנת מצגות, תחרויות, תערוכת כרזות לעידוד החיסכון בחשמל ועוד.

תלמידי תכנית נתיב האור בתמונה קבוצתית