נתן גנדל

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
מוצ"ש ב' בכסלו תשל"ח (12.11.77)
 
עלה ארצה בשנת 1929.
מאז התחלת עבודתו בבניין הבתים הראשונים במשק "גן חיים" – לא נפרד מעבודת הבניין זה קרוב לחמישים שנה, עד עצם היום הזה, והוא בן 73.
בצד עבודת הבנייה, ולא במקומה, הוא עסק בעבודה ציבורית בכפר סבא. היה חבר המועצה המקומית בשתי כהונות ופעל בוועדותיה.
נתן גנדל היה מיוזמי וממקימי המשרד הקבלני לבניין בכפר סבא, שהוקם על ידי מועצת הפועלים. בהנהלתו של נתן גנדל נבנו מרבית שכונות הפועלים החקלאיים וכן שכונות עולים לפני קום המדינה.
נתן גנדל, באורח חייו, כאיש העובד החי מיגיע כפיו וכאדם התורם למען הכלל בפעילות הציבורית – מסמל את הרוח החלוצית של תנועת העבודה וערכי "כפר סבא הקטנה", שמהם אנו יונקים עד עצם היום הזה.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-30 למדינת ישראל וה-75 לכפר סבא.