הודעה לתושב בנוגע לטיפול במפגעי ריח בשכונה הירוקה, 14.11.19