פרטי הזכאות להנחה

הנחת פטור חיילים
החייל בשירות סדיר או מתנדב/ת בשירות הלאומי אשר פרנסת משפחתו תלויה בו.

שיעור ההנחה

 • חייל בשירות סדיר עד 4 חודשים מיום שחרורו – 100% אשר מתגוררים בנכס עד 4 נפשות –בגין 90 מ"ר .
 • הורי חייל בשירות סדיר  עד 100% מכלל הנכס.
 • מתנדבת בשירות לאומי-כל עוד היא משרתת – 100% מכלל הנכס.
 • משרת בשירות אזרחי מלא (משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע למשך 12 חודשים) – עד 100% מכלל הנכס
 • משרת בשירות אזרחי-ביטחוני כל עוד הוא משרת –עד  100% מכלל הנכס
 • משרת בשירות אזרחי-חברתי – המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים- כל עוד הוא משרת – עד 75% מכלל הנכס.
 • משרת בשירות אזרחי-חברתי – המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 36 חודשים- כל עוד הוא משרת  -עד 50% מכלל הנכס.
 • משרת בשירות האזרחי מסלול מלא  (משך השירות הינו 40 שעות שבועיות בממוצע למשך 12 חודשים) כל עוד הוא משרת –עד  100% מכלל הנכס.
 • משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל (משך השירות הינו 20 שעות שבועיות בממוצע לתקופה של 24 חודשים) כל עוד הוא משרת- 50% מכלל הנכס.

המסמכים הנדרשים

 • החייל הינו מחזיק בנכס או דייר משנה
 • הומצאו אישורים מתאימים.
 • המציא אישור שפרנסת המשפחה תלויה בחייל.  

טפסים:

בקשה להנחה בארנונה על פי תקנות

טפסים אגף הכנסות