מטרות אגף קיימות:

 1. תכנון, פיתוח ויישום תכניות עבודה עירוניות לקידום כפר סבא כעיר ירוקה ובת קיימא המובילה בישראל.

 2. הובלת ההסברה וחינוך התושבים בנושא הקיימות.

 3. הטמעת תכנית עירונית ולאומית להפחתת פסולת להטמנה- הפרדה במקור בכלל העיר.

 4. הטמעת תכנית עירונית להפחתת פליטות גזי חממה במתווה אמנת האקלים.

 5. הטמעת תכנית עירונית לשימור טבע עירוני וגינון בר-קיימא.

 6. חשיפת הקהילה העירונית, על כל רבדיה, לחשיבות של חיים מקיימים ואחריות סביבתית, לרבות צמצום הצריכה, חסכון במשאבים, מיחזור ושימוש חוזר, באמצעות פעילויות חינוכיות מגוונות.

 7. בניית אחריות ומעורבות קהילתית-סביבתית במרחבים המקומיים בעיר (מודל "שכונה מקיימת").

 8. הקניית כלים ואמצעים לשינוי הרגלי החיים, לפיתוח דפוסי התנהגות מקיימים וליצירת קהילה מעורבת ופעילה, הן בקרב עובדי הרשות והן בקרב תושבי העיר. 

תחומי פעילות מרכזיים:

 1. ביסוס והעמקה של תכנית הפרדת פסולת במקור וטיפול בעיר מפרידה

 2. הטמעת עקרונות הקיימות בתכניות העירוניות בתחומים שונים:
  שקיפות ושיתוף תושבים / מים וביוב / בינוי ושימור עירוני / עסקים ירוקים / ארגון ירוק: ניהול סביבתי ומשרד ירוק / פסולת ומיחזור / תחבורה / חינוך לקיימות / אנרגיה
   
 3. מיפוי והעמקת פעילות טבע עירוני, שימור והצלת מינים

 4. ליווי התנסויות תושבים בגינון קהילתי ושיתוף ציבור במודלים של גינון בר קיימא

 5. יישום מתווה פורום ה-15 לאמנת האקלים

 6. הפעלת תכניות החינוך הסביבתי בעיר (מסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי)

 7. אחריות סביבתית בקהילה- פיתוח מעורבות ואחריות קהילתית, יזמות, חדשנות ומנהיגות תושבים, שינוי התנהגות סביבתית בקרב תושבים

 8. גיוס תמיכות ממשרדי ממשלה וגופים בינלאומיים, ניהול מערך דיווחי ביצוע

פרויקטים: