להלן פירוט קווי הסעות לתלמידי חטיבות הביניים בעיר.
לתשומת לבכם, תחילת יום הלימודים בחטיבות הביניים בשעה 08:30.
*המידע עדכני ל -01.09.2021

מקור המסלולים: גוגל מפות