להלן פירוט קווי הסעות לתלמידי בתי הספר התיכוניים בעיר.
לתשומת לבכם, תחילת יום הלימודים בתיכונים בשעה 08:00.
*המידע עדכני ל -01.09.2021