מטרת התכנית:

  • שינוי תפיסה של קהילה לקבל אחריות והשפעה על סביבתם בכל הקשור לתודעת בטיחות בדרכים ומניעת תאונות.

  • להיות שותפים בעיצוב אורח החיים ואיכות החיים של היחיד והקהילה אליה הוא משתייך ולחולל שינוי משמעותי בתחום הבטיחות בדרכים.

תיאור התכנית:
בית הספר מקיים סדרת מפגשים קהילתיים (מורים, הנהלה, הורים ותלמידים). מסביב לשולחנות עגולים עם כיבוד קל. (מתוכנן בבוקרי יום שישי).
בכל מפגש עולה לדיון בעיה התנהגותית או תעבורתי הקיימת בבית הספר (עבירות תנועה בזמן הורדה והעלאה של תלמידים בכניסה לבית הספר, חצייה מסוכנת, אי חגירת חגורת בטיחות וכו')
מטרת המפגש היא לקבוע את צורת הפתרון הנאותה לבעיה, ולהגיע להסכמה ליצירת נורמה התנהגותית חדשה בסביבת בית הספר אשר תגרום לפתרון הבעיה.
בסיומו של כל מפגש כל המשתתפים (תלמידים, הורים, מורים) יתחייבו לנהוג על פי ההחלטות שהתקבלו.
האירוע יכלול העברת המסר הבטיחותי שעלה במהלך המפגש על ידי מרצה או סרט.
המפגשים יאורגנו באחריות פורום קהילתי בית ספרי ויועברו לרשות העירונית לצורך סיוע והנעה.