על פי הוראות פקודת ותקנות הכלבת וחוק העזר העירוני חייב בעלים של כלב לסמנו בסימון אלקטרוני, להחזיקו ברישיון ולחסנו מידי שנה.

להזכירכם, חובת בעליו של כלב להודיע לרשות על שינוי כתובתו, על דבר מותו של הכלב, או מסירתו לאחר.

המחלקה הווטרינרית העירונית

סניף כפר סבא לחיסון כלבים