(11/05/2023)

אנו מבקשים להביא לידיעת מפעילי קייטנות הקיץ בתחום העיר כפר סבא:

בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968, צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 , תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1970 וכן בהתאם לחוק הפיקוח על הקייטנות תש"ן- 1990, חלה חובה לטפל בהוצאת  רישיון עסק מטעם העירייה לפני פתיחת פעילות של קייטנה.
רישיון זה נועד להסדיר ולהבטיח תנאי תברואה נאותים וסידורי אבטחה ובטיחות לילדים השוהים בקייטנות אלו.

מפעילי קייטנות פרטיות נדרשים להגיש בקשה לרישיון, 30 יום מראש לפחות ממועד פתיחת הקייטנה.
יש להגיש את הבקשה אל מחלקת רישוי עסקים הנמצאת ברחוב המייסדים 31 כפר סבא בצירוף פרטים על מהות הקייטנה ומפעיליה, תוכנית סניטרית, הכוללת מפה מצבית או תרשים סביבה, כולל  המיקום המדויק של כל פעילות הקייטנה.

להלן שעות קבלת קהל ומענה טלפוני במחלקה

לבירורים נוספים ולהסדרי נגישות פרטניים, ניתן לפנות אלינו גם בוואטסאפ שמספרו: 050-3166204

בברכה,
מחלקת רישוי עסקים,
עיריית כפר סבא