שם הגן כתובת טלפון שנתון אזור מגמה
אננס אנגל 25 09-8669883 ט"ח חובה על אזורי  ממלכתי
אנקור בקעת צין 5 09-7656992 ט"ח חובה על אזורי  ממלכתי
ארז הנביאים 33 09-7658717 ט"ח חובה על אזורי  ממלכתי-דתי
חיננית אלתרמן 9 09-7654979 ט"ח חובה על אזורי  ממלכתי-דתי
חצב השלום 10 09-7650301 ט"ח חובה על אזורי  ממלכתי
מירון הארזים 6 09-7650312 טט"ח ט"ח על אזורי  חב"ד
מנגינה בנאי יוסי 3 09-8347594 ט"ח חובה על אזורי  ממלכתי
עופר מורדי הגטאות 41 09-7604264 ט"ח חובה על אזורי  חרדי
רותם יואל 1 09-7658426 טט"ח ט"ח על אזורי  ממלכתי
שיבולת השלום 10 09-7748182 ט"ח חובה על אזורי  חב"ד
שיזף האילנות 28 09-7672950 ט"ח חובה על אזורי  ממלכתי

*המידע עדכני לשנת הלימודים תשפ"ד