לחצו על שאלה ברשימה מטה על מנת לצפות בתשובה:

שאלות ותשובות בתחום האזרח הותיק

כיצד ניתן לארגן לקשיש מגורים בבית אבות?

הפנית קשיש לבית אבות נעשית רק לאחר שמוצו כל השירותים בקהילה ובהתאם לרצון הקשיש.

העברת הקשיש מהבית בקהילה למעון מתבצעת על פי הוראות התע"ס ובהתאם לנזקקותו של הקשיש המבוססת על מצב רפואי-תפקודי, מצבו המשפחתי, החברתי, התנאים הסביבתיים, גילו ומצבו הכלכלי.
כאשר נקבעת נזקקות, נבדקת זכאותו של הקשיש בהתאם לאפשרויות הכלכליות שלו בחישוב הזכאות נלקחים בחשבון כל המקורות הכספיים של הקשיש.

כמו כן נבדקת גם זכאות הילדים על פי הכנסותיהם, במידה והם יתבקשו להשתתף בהחזקת ההורה בבית האבות, על פי חוק דיני המשפחה (מזונות) תשי"ט - 1959.

כיצד ניתן להצטרף למרכז היום?

מרכז היום הוא מסגרת יומית המאפשרת לקשיש המוגבל בתפקודו לקבל סיוע בטיפול אישי והשגחה תוך כדי פעילות תעסוקתית וחברתית.

הפנייה נעשית באמצעות העובד הסוציאלי במחלקת הרווחה.
יש צורך בטופס תיפקודי מאחות קופת חולים ואישורי הכנסה לצורך בדיקת זכאות (השתתפות הקשיש בעלות השרות).

כיצד ניתן לקבל תעודת אזרח ותיק?

אזרחים ותיקים המעוניינים לקבל תעודת אזרח ותיק יוכלו לפנות למוקד ארצי "מרכז המידע לאזרחים ותיקים": 8840*
או
להעזר ב ש.י. ל כפ"ס בטלפון: 09-7669393
אשר מסייעים במידת הצורך.

מהי קהילה תומכת?

פרויקט קהילה תומכת נועד לאפשר לקשישים להמשיך ולהתגורר בבתיהם שבקהילה תוך חיזוק מערכות השירותים הנחוצים בגיל הזקנה.
הקהילה התומכת מביאה אתה סל שירותים הכולל: אב/אם קהילה, לחצן מצוקה, שירותים רפואיים ופעילות חברתית.

כיצד ניתן למלא את שעות הפנאי?

ישנן עשרות אפשרויות להשתלבות בעשייה התנדבותית, במועדונים חברתיים, בהצטרפות לחוגים ולפרויקטים קהילתיים שונים.

דווקא כעת - כאשר הפנאי מצוי בשפע זו ההזדמנות ליהנות מבחינה חברתית ואינטלקטואלית
טלפון: 09-7641131, 09-7641109

כיצד ניתן להתמודד עם המשברים המלווים את משפחת הקשיש כגון ירידה תפקודית, התאלמנות, פרישה מעבודה, בעיות בין-דוריות ועוד?

המחלקה לטיפול באוכלוסיה המבוגרת באגף הרווחה מסייעת בשיחות טיפול, הכוונה וייעוץ לקשיש ובני משפחתו. הייעוץ ניתן גם לבני דור הביניים באמצעות מפגשים פרטניים, משפחתיים וקבוצתיים.
כדי לתאם יש להתקשר לטל: 09-7641131 .

לאן יש לפנות בבעיות אלימות, התעללות, הזנחה ו/או ניצול כספי של קשישים?

יש לפנות למחלקה לטיפול באוכלוסיה המבוגרת באגף הרווחה,ברחוב הכרמל 43,
טלפון: 09-7641131 .

כמו כן ניתן לפנות אל היחידה לטיפול ולמניעת התעללות כלפי קשישים טלפון: 09-7640320

מהו הליך הפניה בבקשה לקבלת שרותי חוק סיעוד?

יש למלא טופס בקשה לחוק סיעוד, הכולל גם אישור רפואי ולצרף אישורי הכנסה.
את הטופס יש למסור בסניף הביטוח הלאומי בכפר סבא, רחוב ויצמן 39.

בביטוח לאומי עורכים למבקש "מבחן זכאות" הבודק האם הוא זכאי לשירותי חוק סיעוד על פי הכנסותיו.
במידה שנמצא המבקש זכאי נערך לו "מבחן תלות", על ידי אחות משרד הבריאות המגיעה לביתו ובודקת את תפקודו בתוך הבית. האחות קובעת את הנזקקות על פי הניקוד שצובר הקשיש בבדיקה.

אם נמצא הקשיש זכאי לחוק סיעוד, גם מבחינה תפקודית מועבר פנייתו לאגף הרווחה, ועובדת סוציאלית מאגף הרווחה יוצרת קשר עם הזכאי ומשפחתו לשם עריכת תוכנית טיפול מתאימה.

בסניף הביטוח הלאומי ברח' ויצמן 39 ישנה תיבת דואר בה אפשר להשאיר תביעות.

קבלת קהל בביטוח לאומי - במידה ומעוניינים לפנות ולדבר עם פקיד תביעות יש לגשת לסניף הביטוח הלאומי בקניון הצומת (רח' הטחנה, ע"י orange).