למי מיועד השרות?

ילדים (מגיל ינקות) / בוגרים אשר מוכרים בביטוח לאומי במחלקת נכות כבעלי 40% נכות ומעלה. מדובר בסעיפי ליקוי: ליקויי למידה מורכבים בעלי הנמכה קוגניטיבית (שאינם מוכרים בשרות לאדם עם מוגבלות שכלית). תסמונות ומחלות תורשתיות המלוות בהנמכה קוגניטיבית, נכויות פיזיות, מוטוריות וחושיות (ראייה, שמיעה).

לקוח שהוכר ע"י אגף השיקום, יהיה זכאי לשירותים המוצעים.

איך מקבלים הכרה באגף השיקום?


לצורך ההכרה יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לש"ח באזור המגורים ולהצטייד במסמכים הבאים:

 • אישור על קבלת קצבת נכות מביטוח לאומי, אחוזי הנכות וסכום הקצבה.

 • אישור רפואי עדכני.

 • פרוטוקול הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי שקבעה את אחוזי הנכות ואת סעיפי הנכויות.

שירותים בתחום שיקום

אילו שירותים ומענים ניתנים מגיל ינקות עד גיל 21?

 1. מעון יום שיקומי – מיועד לפעוטות עד גיל 3. מדובר במסגרת טיפולית - שיקומית הכוללת צוות רב - מקצועי (פסיכולוג, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ועוד). קיימת זכאות להסעה ולליווי בהסעה, מבית הילד למעון ובחזרה. 
  שילוב במעון יום שיקומי מותנה ב:
  • אישור של ביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה.
  • דו"ח אבחוני מהמכון להתפתחות הילד שממליץ על שילוב במעון יום שיקומי.
  • דו"ח סוציאלי מעו"ס הלשכה לשירותים חברתיים.
  • קיום ועדת הערכה מחוזית במשרד הרווחה.
    
 2. ליווי סייעת במעון - מיועד לילדים עם עיכוב התפתחותי / ילדים עם בעיה רפואית עד גיל 3.
  מותנה ב:
  • שילוב הילד במעון יום המוכר ע"י התמ"ת (לדוגמא: נעמ"ת, ויצ"ו, אמונה וכו'). השרות לא ניתן לילדים שמשולבים במעונות פרטיים.
  • דו"ח אבחוני מהמכון להתפתחות הילד או מרופא המטפל שממליץ על לווי של סייעת במסגרת המעון.
  • דו"ח סוציאלי מעו"ס הלשכה לשירותים חברתיים.
  • קיום ועדה מחוזית במשרד הרווחה, שתאשר את קבלת הסייעת במעון ותקבע את מס' השעות החודשיות שהסייעת תלווה את הילד.
    
 3. מטפח אישי - עובד סמך מקצועי המסייע לאדם המוכר באגף השיקום השוהה בביתו להתמודד בחיי היומיום, לפתח מיומנות תפקודית יומיות, מיומנות חברתיות ותקשורתיות ומאפשר לבני המשפחה האחרים זמן פנוי לעצמם. לגילאי 3-21, עד 26 שעות חודשיות.
   
 4. מועדונית - המועדונית מופעלת בתוך המסגרת החינוכית כמסגרת משלימה לילדים, מתבגרים ובוגרים. פועלת בשעות אחה"צ, ומתמקדת בשיפור המיומנויות החברתיות ובפעילות פנאי (יש לבחור בין הסיוע בשעות המטפח לבין מועדונית).
   
 5. נופשונים - הנופשון הינו מסגרת פנאי הכוללת לינה, במיוחד בסופי שבוע ובחופשות. בנופשון החניכים נמצאים בהשגחה מלאה של צוות מדריכים ללא הורים. הזכאות היא ל- 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה.
   
 6. קייטנות - בחופשות הקיץ והחגים מתקיימות קייטנות. הזכאות ניתנת שלוש פעמים בשנה, בכל פעם ל- 4-5 ימים. הקייטנה היא על בסיס יומי ולא כוללת שינה.
   
 7. תכניות מעבר - תכנית שעובדת בשלוב האגף חינוך מיוחד במשרד החינוך, ומופעלת בד"כ בבתי הספר לחינוך מיוחד שנבחרו לתוכנית בשנתיים האחרונות של הלימודים (גילאים 19-21). המטרה לחשוף את המתבגרים לעולם העבודה על ידי התנסויות בעבודות שונות. מלווה על ידי מדריכים שמגיעים לביה"ס ועובדים עם התלמידים בדגש על עולם התעסוקה תוך מתן מיומנויות וכלים. יש צורך בפנייה של יועצת ביה"ס לעמותה המפעילה את התוכנית בבית הספר, והפנייה לעו"ס במחלקה לש"ח.
   
 8. תכניות הכנה לשרות בצה"ל – התוכנית מופעלת באמצעות עמותות שנבחרו על ידי משרד הרווחה. מדובר בתכנית המופעלת בד"כ בשנה האחרונה במסגרות החינוך המיוחד. יועצת ביה"ס מפנה את המשפחה לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים על מנת להירשם לתוכנית.
   
 9. שירותים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה הנושאים תעודת עיוור – מתן הדרכה שיקומית. ניתנים לבעלי תעודת עיוור /לקויי ראיה. כדי לקבל את התעודה יש להגיש מסמך מיוחד חתום ע"י רופא עיניים מומחה. לקבלת המסמך ניתן לפנות לעו"ס במחלקה. העו"ס תעביר את המסמך לוועדה מיוחדת במשרד הרווחה שתבחן את הזכאות לתעודה.
   
 10. שירותים עבור בעלי לקויות שמיעה – קבלת סל תקשורת: הכולל שירותי תרגום, מכשור וכו'. כדי לקבל את השירותים יש להמציא אשור מרופא א.א.ג. מומחה. העו"ס תעביר את הבקשה לשירותים לוועדה מיוחדת במשרד הרווחה שתבחן את הזכאות לשירותים.
   
 11. מסגרות דיור חוץ ביתיות (מעונות, מערכי דיור לעצמאים, הוסטלים) -  המסגרות משמשות מסגרות לחיים, הנותנות מענה לצרכים הטיפוליים, השיקומיים והחינוכיים של הלקוח. שמטרתם הקנייה של מיומנויות יסוד יום יומיות, פיתוח חיים עצמאיים, שיקום תעסוקתי, פעילויות פנאי והעשרה ובניית כלים להסתגלות חברתית נורמטיבית.

אילו שירותים ומענים ניתנים מגיל 21 ומעלה?

 1. שירות לאומי - צעירים אשר קיבלו פטור משירות צבאי יכולים להתנדב לשירות לאומי-אזרחי כשתפקודם מאפשר זאת. השרות הלאומי הוא אמצעות עמותות המפעילות תכניות למתנדבים עם צרכים מיוחדים, כגון: עמותת שלומית, בת עמי ועוד. עם סיום השירות הצעירים זכאים להטבות בדומה להטבות אותן מקבלים חיילים משוחררים.
   
 2. התנדבות לצבא - צעירים אשר קיבלו פטור משירות צבאי יכולים להשתלב דרך המחלקה בתכניות שונות בצה"ל, לשם התנדבות משמעותית ומקדמת. זאת בתנאי שתפקודם מאפשר זאת.
   
 3. נופשונים - הנופשון הינו מסגרת פנאי הכוללת לינה, במיוחד בסופי שבוע ובחופשות. בנופשון החניכים נמצאים בהשגחה מלאה של צוות מדריכים ללא הורים. הזכאות היא ל- 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה.
   
 4. שירותים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה הנושאים תעודת עיוור - הדרכה שיקומית/ דמי ליווי/ מועדון חברתי. ניתנים לבעלי תעודת עיוור /לקויי ראיה. כדי לקבל את התעודה יש להגיש מסמך מיוחד חתום ע"י רופא עיניים מומחה. לקבלת המסמך ניתן לפנות לעו"ס במחלקה. העו"ס תעביר את המסמך לוועדה מיוחדת במשרד הרווחה שתבחן את הזכאות לתעודה.
   
 5. שירותים עבור בעלי לקויות שמיעה – קבלת סל תקשורת: כולל שירותי תרגום, מכשור וכו'. כדי לקבל את השירותים יש להמציא אשור מרופא א.א.ג. מומחה. העו"ס תעביר את הבקשה לשירותים לוועדה מיוחדת במשרד הרווחה שתבחן את הזכאות לשירותים.
   
 6. מסגרות דיור חוץ ביתיות (מעונות, מערכי דיור לעצמאים, הוסטלים) -  המסגרות משמשות מסגרות לחיים, הנותנות מענה לצרכים הטיפוליים, השיקומיים והחינוכיים של הלקוח. שמטרתם הקנייה של מיומנויות יסוד יום יומיות, פיתוח חיים עצמאיים, שיקום תעסוקתי, פעילויות פנאי והעשרה ובניית כלים להסתגלות חברתית נורמטיבית.
   
 7. תעסוקה נתמכת - התוכנית מיועדת לאנשים עם 40%  נכות קבועה ומעלה ע"פ ההגדרה של המוסד לביטוח לאומי.
  תנאי הקבלה לתוכנית:
  • אדם בין הגילאים 18-55, אשר המגבלה היא שמונעת ממנו השתלבות בתעסוקה (בפועל לא נקלטים בני 18, היות והם תלמידי החינוך המיוחד עד גיל 21 או בשירות לאומי/התנדבות בצה"ל).
  • אדם בעל יכולת תעסוקתית מוגבלת/בלתי ממומשת וקשיים הסתגלותיים המונעים ממנו להשתלב במסגרות עבודה נורמטיביות בשוק הפתוח ללא ליווי ותמיכה שיקומיים.
  •  נכונות לעבור תהליך שיקום תעסוקתי.
  •  אדם עם מוגבלויות בעל פוטנציאל תעסוקתי להשתלבות בעבודה נתמכת.
  • התוכנית מופעלת ברצף של 24 חודשים בלבד.
   שלבי התוכנית:
  • שלב א' - הכנה לעולם העבודה (שיטת הליווי סדנאית/אינטנסיבית/פרטנית). משך ליווי הוא 6 חודשים.
  • שלב ב' - ליווי והשמה במקום עבודה (שיטת ליווי: פרטנית + קבוצות עמיתים). משך ליווי הוא 18 חודשים.
  • שלב ג'- ליווי ממושך במקום העבודה לאחר תום התוכנית (שיטת ליווי פרטנית). משך ליווי הוא בהתאם להחלטה מקצועית ואישור פיקוח.
    
 8. תעסוקה מוגנת - תעסוקה במפעלים מוגנים עבור מי שאינו מסוגל להשתלב בשוק העבודה החופשי. 
   
 9. קהילה תומכת – מטרת התוכנית היא לסייע לאדם עם המוגבלות בקידום חיים עצמאיים ובכך לאפשר להם איכות חיים טובה יותר. התוכנית מתאימה לאנשים עם נכויות בגילאים 21 – זקנה.
  הפרויקט מציע מספר שירותים:
  • אב הקהילה – מלווה את חברי הקהילה, נמצא בקשר טלפוני רציף ומבקר אותם בביתם, משמש אוזן קשבת, מתווך מול בעלי מקצוע, מסייע בתיקונים קלים בבית. הוא זמין 24 שעות עבור חברי הקהילה.
  • שירותים רפואיים – לחצן מצוקה, שרותי חירום רפואיים, יעוץ טלפוני וביקור רופא.
  • שירותים נלווים – פינוי לבתי חולים, שירותי הרמה לאחר נפילה, חילוץ ותיקון כסאות גלגלים. 
  • פעילות חברתית – מפגשים שיכללו  פעולות חברתיות, הרצאות, טיולים וסדנאות.
    
 10. מועדון חברתי- מיועד לגילאים 21 ומעלה. במועדון מתקיימות פעילויות חברתיות, כולל טיולים ועוד.