היחידה לשרותים קהילתיים לאנשים עם מוגבלויות עוסקת בהרחבת המענים הקהילתיים לאנשים עם מוגבלויות ולמשפחותיהם, הנגשת השירותים העירוניים והרחבת המענים הבלתי פורמאליים לבעלי מוגבלויות בעיר (חוגים, פעילויות, חונכות) יצירת קהילה משלבת לכלל הגילאים כולל מעטפת שירותים ומענים להורים ואחים (קבוצות חברתיות, טיפוליות).

היחידה פועלת בשני מישורים משלימים:

  1. פיתוח והנגשת פעילויות קהילתיות לאדם עם המוגבלות כגון: חוגים, אירועים קהילתיים ועירוניים.
  2. פיתוח שירותים למעטפת המשפחתית – בית קהילתי למשפחות מיוחדות: הרצאות, קבוצות תמיכה ועוד.