שלמה אונרייך

מאת: טקס חלוקת אותות יקירי העיר,
כ' באדר תשמ"ח, 9.3.88
 
עלה ארצה בשנת 1929 מצ'כיה. ראשית דרכו בארץ היתה בפתח תקוה. ב-1933 עבר להתגורר בכפר סבא. בתקופת היותו בפתח תקוה ואחרי כן בכפר סבא, התבלט בדאגתו לפועלים ובמאבקו לעבודה עברית.
ב-1938 החל בעבודתו בלשכת העבודה, בה השקיע מאמצים רבים בהשגת ימי עבודה וחלוקתם בין מבקשי העבודה הרבים. באותן השנים הניח את היסוד למפעל "קמחא דפסחא" – עזרה לנצרכים לחג הפסח, אותו הוא מנהל עד היום.
בשנת 1950-1930 עשה רבות ב"הגנה", בתפקידי שמירה וביטחון ובארגון קורסים שונים. עם קום המדינה התבקש לעבוד במועצה המקומית בתפקיד מנהל המחלקה לעבודות ציבוריות. גם במסגרת זו דאג לתעסוקה לעולים חדשים ועזר רבות לכל נצרך.
שלמה הינו חבר בהנהלת "חברה קדישא". הוא בין מייסדי אמנה – אולפנת "בני עקיבא" בכפר סבא.   יסד קרן מלגות לתלמידים ע"ש אורי בנו ז"ל, שנפל במלחמת ששת הימים.
חבר בהנהלת "קופת גמילות חסד", אוסף כספי צדקה ועוזר למשפחות נזקקות.
הוא יסד את מפעל השי לחולים והיה בין מקימי הסניף של "יד עזר לחולה". במשך שנים רבות ועד היום הזה הינו כתובת לכל נצרך.
ועל כל אלה מוענק לו התואר יקיר כפר סבא בשנת ה-40 למדינת ישראל וה-85 לכפר סבא.