אורן וולשטיין
סגן מנהל האגף
09-7649109

אודות מדור תברואה

מדור תברואה מונעת והדברה מטפל בכל הקשור למפגעי תברואה ומפגעים מהסביבה העלולים לגרום לתחלואה סביבתית בדרך ישירה או עקיפה.

תחומי אחריות:

 • מניעת סכנת בריאות הציבור
 • פיקוח וטיפול תברואי במוסדות
 • הדברה מונעת ושוטפת
 • טיפול בטוואי התהלוכה    
 • הדברה וניטור תעלות ניקוז
 • הגברת הסברת נושא התברואה במוסדות חינוך
 • פיקוח על בתי אוכל במוסדות חינוך
 • טיפול במקרים חריגים הפוגעים בבריאות הציבור

תברואה מונעת במה מטפלים?

 • בעלי חיים מוגדרים כמזיקים לאדם כאשר הם עלולים להוות מטרד או להעביר מחלות.
 • המזיקים התברואיים העיקריים הם: תיקנים, פרעושים,  עשים (טוואי התהלוכה), יתושים, זבובים, צרעות, עכברים וחולדות.

אחריות לטיפול בנכס:

 • המחזיק בנכס הוא האחראי על פי חוק לטיפול במפגעי המזיקים.
 • על בעל הנכס לנקוט באמצעי מניעה.
 • לבצע פעולות סניטציה סביבתית.
 • לשים מלכודות
 • במקרה הצורך להשתמש בתכשירי הדברה המיועדים לקהל הרחב או לבצע הדברה על ידי מדביר מוסמך. 

אחריות לטיפול בשטח ציבורי:

• האחריות למניעה וטיפול בשטחים ציבוריים במפגעי מזיקים מוטלת על האגף לחזות העיר. 
• כל פעולות הניטור והאיתור מבוצעות על ידי תברואן.
• כל פעולת הדברה מבוצעות מדביר מוסמך.