המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך מובילים את תהליך ההסמכה לבית ספר ירוק.


רכזת החינוך לקיימות ממחלקת קיימות מלווה באופן צמוד את צוותי בית הספר בתהליך ההסמכה.


מטרת התהליך להביא ליישום עקרונות פיתוח הקיימות בבתי הספר.


ההסמכה מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיים בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לבתי ספר המעוניינים להתחיל פעילות סביבתית על בסיס מסגרות קיימות.

המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, ופעילות תלמידים שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה לסביבה. בית ספר שעומד בכל הקריטריונים זוכה להסמכה כ"בית ספר ירוק".

בתי ספר ירוקים:

  1. ירוק

  2. רמז – ירוק מתמיד

  3. יצחק שדה

  4. דמוקרטי

  5. שילה

  6. אוסישקין

  7. גורדון

צוות בית ספר בעיר מקבל את תעודת ההסמכה לבית ספר ירוק