מהנדס העיר

 • מהנדס הוועדה המקומית
 • ניהול מקצועי ואדמיניסטרטיבי של אגף הנדסה
 • יועץ לראש העיר ומועצת העיר בתחומי הבנייה והפיתוח
 • טיפול בתכנון תכנון ופיקוח על פעולות הבנייה והתשתיות בתחום העיר
 • שמירה על קשר עם משרדי ממשלה הקשורים בתחום התכנון והביצוע

סגן מהנדס הרשות

 • הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע ממוחשבים.
 • ריכוז פעולות לשיפור תחזוקה שוטפת של מערכת ה- G.I.S.
 • מעקב אחר ביצוע משימות ו/או עמידה בזמני תקן.
 • ביסוס הקשר בין אגפים.
 • טיוב תהליכים באגף הנדסה ושיפור תשתית קיימת.
 • ריכוז פעילות בתחום חוקי עזר הקשורים לאגף הנדסה.
 • ריכוז תוכניות אב.

אדריכל העיר ומחלקת תכנון-עיר

 • תכנון עירוני ארוך טווח
 • מתן אינפורמציה בעניין זכויות בניה
 • ריכוז תכנית אב אסטרטגית
 • הכנת תכניות מתאר ומפורטות בינוי מטעם הוועדה המקומית
 • ייצוג הוועדה המקומית במוסדות התכנון: מחוזי וארצי
 • טיפול וליווי תכניות מתאר ומפורטות  ביוזמה פרטית
 • ייעוץ אדריכלי להיתרי בניה ואישור אכלוס
 • יעוץ אדריכלי לגורמים  פנים עירוניים
 • ליווי מקצועי של תכניות אב עירוניות, כולל שימור מבנים.  

מחלקת רישוי 

 • ביקורת התאמת תוכניות לת.ב.ע
 • ביקורת חשבונות, אגרות והיטלים
 • ריכוז ועדות לתכנון ובנייה המקומית
 • השלמת דרישות הוועדה  כפי שנקבעו בהחלטותיה
 • בדיקת היתרים לפני העברתם לחתימה
 • ייצוג הוועדה המקומית בפני ועדת ערר
 • טיפול בתשובות לפניות תושבים בתחום הרישוי
 • אישור התאמת תוכניות לרישוי עסקים להיתרי בנייה
 • אישורים לטאבו
 • ריכוז הטיפול בנושא היטל השבחה
 • ריכוז וטיפול בסוגיות משפטיות מול היועץ המשפטי.

מחלקת פיקוח בנייה

 • מניעת בנייה ושימושים חורגים ללא היתר
 • ליווי הליך הבנייה והשגחה על ביצוע עבודות בנייה על פי היתר בנייה ותקנים
 • איתור ודיווח על מבנים מסוכנים והעברתם לטיפול
 • בדיקת נכסים לפני העברתם בטאבו
 • בתחום המשפטי – משמש כעד תביעה של התובע העירוני
 • מעקב אחרי ערבויות בנקאיות.

מחלקת תחבורה

 • תכנון בטיחותי ארוך וקצר טווח
 • שיפור הבטיחות בדרכים
 • שיפור הסדרי התנועה והחניה ברחובות העיר
 • מתן מענה לפניות הציבור הקשורות לבעיות תחבורה
 • תכנון רמזורים
 • הסדרי תנועה זמניים
 • ייצוג העירייה מול משרד התחבורה. 

מחלקת תשתית

 • ניהול מחלקת תשתית, תאום וביצוע מדידות ומעקב אחריהן
 • מתן קווי בניין של בנייה חדשה (פרטית/ציבורית)
 • אישור תוכניות לצורכי רישום
 • ריכוז הליך ההפקעות
 • ריכוז תכנון מערכות תת קרקעיות לביצוע הפיתוח והבנייה
 • תכנון פיתוח של בתים פרטיים וציבוריים
 • תאום עם גורמי חוץ
 • קביעת התעריפים וגובה חיובי בעלים.

מחלקת פיתוח ובינוי

 • פיתוח ובינוי בכל מבני חינוך וציבור שברחבי העיר: בתי ספר, גני ילדים, מועדוני נוער, מועדוני קשישים, אולמות ספורט, מוסדות העירייה, מקלטים עירוניים, כיכר העיר וכדומה

מכון טיהור

 • הפעלת המכון לטיהור שפכים 365 יום בשנה, כולל כוננות לילה, שבתות וחגים
 • טיפול  ב- 24,000 קוב שפכים ביממה
 • בדיקות מכאניות ותיקונים
 • בדיקות מעבדה לתהליכים הביולוגים ולשפכים הנכנסים.