שם כתובת טל' אתר אינטרנט

אורט ע"ש יצחק שמיר 

אלקלעי 1

7679226 לאתר בית הספר

אורט שפירא
 

דרך השרון 3

7433130 לאתר בית הספר
גלילי

אזר 41 

7601740  לאתר בית הספר
הרצוג

אזר 49

7678220 לאתר בית הספר
מפתן

בר אילן 37

7673824  
כצנלסון

אזר 43

7433376 לאתר בית הספר
רבין

החיש 9

7662022 לאתר בית הספר

 

ממלכתי דתי:

שם כתובת טל' אתר אינטרנט

 אולפנית הראל

 תל חי 70

7650316 לאתר בית הספר

אולפנית בני עקיבא  אמנה

תל חי 6

7900400

 

תורה ומדע ע"ש זבולון המר

תל חי 87

7680811

 

מדרשיית נועם
 

לילינבלום ק.הרצוג

 7420006