אגף תכנון עיר

מיכל שרייבר גלבנדורף
אדריכלית העיר ומנהלת אגף תכנון
09-7649317

אגף תכנון עיר עוסק בתחום התכנון האורבני של העיר- תכנון תוכניות בניין עיר, תוך התאמתן למרקם העירוני הנבנה ומתפתח.
האגף עוסק בליווי תכניות אב נושאים שונים וכן בתכנון אסטרטגי. האגף מייצג את הועדה המקומית לתכנון ובניה בפני מוסדות התכנון המחוזיים והארציים.
בנוסף, האגף מלווה את התכנון המפורט בכל רחבי העיר באופן פרטני, תוך שימת דגש על עיצוב הבניינים, שילובם והתאמתם למרחב הנבנה.

לאנשי קשר מינהל הנדסה

אגף תכנון באתר המידע ההנדסי