נשק וסע בבטחה

חדר הזה"ב

קפה בטיחות

קו הזה"ב

משמרות זה"ב