תכנית "תמיד בסביבה"

תכנית "תמיד בסביבה" צמחה מתוך חשיבה משותפת של מחלקת קיימות והמדור להתנדבות נוער וצעירים להוביל התנדבות ערכית ואורח חיים השומר על הסביבה הן בקרב ילדי הגן והן בקרב בני הנוער.

במסגרת תוכנית זו מדריכים תלמידי העל יסודי תכנים של סביבה וקיימות בגני הילדים כחלק מתוכניות ההתנדבות העירוניות. אנו רואים חשיבות עליונה להטמעת השמירה על הסביבה החל בגילאים הצעירים, מתוך אמונה ותקווה כי הדור הצעיר יגדל לחברה המכבדת ושומרת את סביבתה.

מחלקת קיימות מעניקה הכשרה ותכנים לבני הנוער והם מתנדבים בגנים השונים בעיר אחת לשבוע יחד עם הילדים והגננת ובהלימה לתכני איכות הסביבה שמתקיימים בגן.

משתתפים בפעילות תמיד בסביבה