• רישום נישואין - 730 ₪

  • זכאים להנחה של 40% ברישום - 438 ש"ח
    *בהתאם לפירוט בפתיחת תיק נישואין

  • הוצאת תעודת רווקות - 156 ₪ 

  • פתיחת תיק נישואין אם לא נערכו נישואין - 182 ₪

  • העתק תעודת נישואין (נאמן למקור) - 68 ₪

  • העתק מאושר נוסף - 20 ₪

  • אישורים שונים - 135 ש"ח

  • העתק מסמך מצולם (במכונת צילום) - ללא תשלום