• רישום נישואין - 767 ₪

  • זכאים להנחה של 40% ברישום - 460 ₪
    *בהתאם לפירוט בפתיחת תיק נישואין

  • הוצאת תעודת רווקות - 164 ₪ 

  • פתיחת תיק נישואין אם לא נערכו נישואין - 191 ₪

  • העתק תעודת נישואין (נאמן למקור) - 71 ₪

  • העתק מאושר נוסף - 21 ₪

  • אישורים שונים - 141

  • העתק מסמך מצולם (במכונת צילום) - ללא תשלום