• רישום נישואין - 720 ₪

  • זכאים להנחה של 40% ברישום - 432 ש"ח
    *בהתאם לפירוט בפתיחת תיק נישואין

  • הוצאת תעודת רווקות - 154 ₪ 

  • פתיחת תיק נישואין אם לא נערכו נישואין - 178 ₪

  • העתק תעודת נישואין (נאמן למקור) - 67 ₪

  • העתק מאושר נוסף - 20 ₪

  • העתק מסמך מצולם (במכונת צילום) - ללא תשלום