אודות אגף תשתיות בינוי ופיתוח

אגף תשתיות אמון על תכנון וביצוע כלל הפרויקטים התשתיתיים בעיר כפר סבא הכוללים:

 • תיאום ואישור כלל עבודות התשתית פיתוח סביבתי ובניה ציבורית ברחבי העיר
 • סלילת כבישים חדשים.
 • טיפול במערכת הניקוז.
 • מרכז בקרת הרמזורים.
 • הכנת תכניות להסדרת הבטיחות בדרכים בשיתוף מול משרד התחבורה.
 • ליווי תכנון וביצוע של תשתיות לאומיות כגון:
  • פרויקט "מהיר לעיר" - פרויקט תחבורה ציבורית.
  •  פרויקט "המטרו".
  • פרויקט מסילה מזרחית
 • מענה לכלל היתרי הבניה בנושאי תנועה וניקוז.

תחומי פעילות באגף: