בחודש פברואר 2008 חתמה כפר סבא על אמנת פורום ה-15, ברוח ארגון ICLEI. במסגרת זו התחייבה העיר להפחית 20% מסך פליטות גזי החממה שנפלטו בשנת 2000, עד לשנת היעד 2020. בכך מצטרפת כפר סבא לשורת ערים מובילות בארץ ובעולם, הנוקטות פעולה במטרה לשפר את איכות הסביבה המקומית והגלובלית.

על מנת להגיע ליעד עליו התחייבה, ערכה כפר סבא סקר פליטות גזי חממה המיועד לבחון ולמדוד את פליטות גזי החממה בכלל המגזרים בעיר: תושבים, עסקים, וכן בעירייה ובמוסדותיה.

נתונים אלה מיועדים לאפשר לכפר סבא הכנת תוכנית לצמצום פליטות גזי חממה ושמירת אקלים  – תהליך אותו החלה העירייה בימים אלה.

התכנית מיועדת להגדיר מתווה פעולה ויעדים כמותיים לצמצום פליטות גזי חממה לעשור הקרוב בהתייחס לכלל המגזרים בעיר, במטרה להביא לעמידה ביעדים, לשינוי משמעותי ולהטמעת אורחות חיים בתחומים הבאים:

1. הפחתת צריכת אנרגיה ודלקים
2.  בניה ירוקה
3. תחבורה והפחתת מזהמי אויר
4. פסולת ומיחזור
5. פיתוח המרחב הציבורי ו'יירוק' העיר

הכנת התוכנית תתבצע תוך שיתוף כלל יחידות העירייה, ובעיקר – שיתוף הקהילה והתושבים בנושאים המחייבים שינוי והובלה משותפת. כולם מוזמנים לעקוב שכן האתגר הוא של כולנו.

לסקר מצאי עירוני של מזהמי אויר וגזי חממה עיריית כפר סבא לחצו כאן

לאתר הפורום ה15 לחצו כאן