תנועה ותחבורה
personס' מנהל אגף תשתיות, מנהלת תנועה ותחבורה נדיה בוגון
personטלפון 097649187
personפקס 09-7646481
personכתובת רחוב וייצמן 137 בניין 4 אגף הנדסה
personשעות פעילות ימי ב' בין השעות 08:30-12:00 | ימי ג' בין השעות: 16:00-18:00
personמענה טלפוני מענה טלפוני בימים א', ג, ה', בין השעות 08:30-13:00

לתשומת לבכם:

  • חניית נכים – ניתן להגיע ללא תיאום מראש בשעות קבלת הקהל
  • לייעוץ תנועה יש להגיע בתיאום מראש דרך זימון תורים

לאנשי קשר מינהל הנדסה

תנועה ותחבורה באתר ההנדסי

טפסים בנושא תנועה ותחבורה

אודות תנועה ותחבורה

תחום התנועה והתחבורה פועל במסגרת אגף תשתיות במינהל הנדסה, ועוסק בכל הקשור לתכנון התחבורה הכולל הסדרי תנועה וחניה, הסדרים זמניים, מערכת הרמזורים, תמרור וסימון מערכת הדרכים ברחבי העיר .
כמו כן אחראי להכנת סדר יום לוועדת התנועה העירונית (מקומית ומרכזית) וכל הנלווה אליה.
התחום אחראי גם למתן אישורים לתוכניות תנועה וחניה הנלוות להיתרי בנייה ולתב"עות.
תחום תנועה ותחבורה נותן מענה לפניות תושבים בנושאי תנועה חניה ובטיחות ברחבי העיר, וכן מענה וסיוע למחלקות השונות  בעירייה בכל הקשור לנושא התנועה והתחבורה ברחבי העיר.
התחום אחראי גם על תיאום מול גורמי חוץ ופנים הפועלים בעיר ובסביבתה, והמשפיעים או מושפעים מנושאים הקשורים לתחבורה  ברחבי העיר ובכניסות וביציאות אליה.
בנוסף, משתתף בליווי תכניות אב, ובנושאים רלוונטיים אחרים.

הנחיות ונהלים

​​​​נוהל הקצאת​​ חניה שמורה לרכב נכה- מידע מרוכז באתר ההנדסי
נוהל הקצאת חנית נכים שמורה לנכה (pdf)
הנחיות תנועה ותחבורה לתכנון הסדרי חניה

ועדת תנועה מקומית

  1. ישיבות הועדה נערכות בתדירות של אחת לחודשיים.

  2. משתתפים אנשי ציבור ואנשי מקצוע מתחום התחבורה והבטיחות בדרכיםּ+נציגי חברות התחבורה הרלבנטיות.

  3. מועד ישיבת הועדה המשוער יפורסם באינטרנט כשבוע לפני כינוסה.

  4. תשובות לתושבים והחלטות הועדה תפורסמנה בפרוטוקולים של ועדת תנועה

  5. נושאים כמו בקשות לחניית נכים, שינויים בהסדרי תנועה, ובטיחות בדרכים מועלים בישיבות. 

לפרוטוקולים ועדת תנועה

מידע נוסף:

בתמונה- צילום אוירי