קבלת קהל במינהל הנדסה מתקיימת בתיאום מראש בלבד באמצעות זימון תורים:

לזימון תור מינהל הנדסה

לזימון תור מחלקת רישוי עסקים

קבלת קהל בתיאום מראש:

בימי שני - בין השעות 08:30-12:00
בימי שלישי - בין השעות 16:00-18:00

מענה טלפוני:

בימים ראשון, שלישי, חמישי - בין השעות 08:30-13:00

בעלי תפקידים:

אדר' עליזה זיידלר גרנות
מהנדסת העיר וראש מינהל הנדסה
09-7649166

לטלפונים ואנשי הקשר במנהל הנדסה 

לאנשי קשר מחלקת רישוי עסקים 

לאתר המידע ההנדסי 

טפסים מקוונים:

טופס פנייה כללי אגף הנדסה

טפסים מקוונים

שימו לב, לאיתור תשריט היתר לחצו כאן

בברכה,
מינהל הנדסה

לתשומת לבכם, מידע בנושא שילוט עירוני זמין מעתה תחת אגף חזות העיר - לחצו לפרטים