אגף קהילה וחברה
personמנהלת אגף קהילה וחברה מירב הלפמן
personטלפון 09-7640801
personפקס 09-7646441
personכתובת שדרות ירושלים 33 קריית ספיר
personשעות פעילות קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

בעלי תפקידים באגף קהילה

אודות אגף קהילה

"החינוך הוא הדרך. האדם הוא המטרה" (א.ד. גורדון) 

בתקופה זו, המאופיינת בתכנון עתידי של בנייה חדשה מחד, לצד מהלכים נרחבים של התחדשות עירונית מאידך בעיר כפר סבא, אנו מחוייבים לעשות שימוש במודלים של שיתופיות ברמתה העמוקה ביותר - Collaboration.

בהתאם לכך, נעשתה חשיבה מחודשת לגבי עירוב שימושים של מתקנים עירוניים, וכן הגדרת מודל לניהול קהילה ברמה הפנים ארגונית והחוץ ארגונית. מודל זה מתבסס על 3 צירי עבודה; גאוגרפי, גילאי ודיסציפלינרי. 

כל האמור לעיל, קידם הגשת המלצה לייצר גוף שאמון על פיתוח ותכלול השירותים הקהילתיים לתושב, תוך הגדרה של מומחי תוכן לכל רצף גילאי, בראייה כלל עירונית מחד וגאוגרפית-אזורית מאידך. 

אגף קהילה וחברה הוקם בשנת 2020 מתוך רצון לשפר את איכות חייהם הקהילתיים של תושבי העיר כפר סבא, וחיזוק תחושת השייכות והמעורבות של התושבים לעיר.

האגף שם לו למטרה לקדם את הקבוצות והקהילות להשפיע על חייהם והסביבה בה הם גרים. 
האגף פועל לפי עקרונות הרצף הגילאי מגיל לידה ועד 120, הרצף הגיאוגרפי - שכונות מזרח, מרכז העיר ומערב העיר -  ורציפות תפקודית של כל יחידה בארגון.

בנוסף, האגף מפעיל בכל העיר את המרכזים הקהילתיים, מרכז הצעירים, מרכזי הנוער ותנועות הנוער, מרכז הכוון וייעוץ לגיל השלישי ויחידה עירונית לגיל הרך. מרכזים אלו מהווים מקום התכנסות ולפעילות בתחומי חברה קהילה, העשרה, ספורט תרבות ופנאי, לצד הקניית ערכים חברתיים וחינוכיים.