ועדת מל"ח

שם

תפקיד

סיעה/אחר

רפי סער, ראש העיר

יו"ר

דרך חדשה
מירב הלפמן חברה מנהלת אגף קהילה וחברה
שי זייד חבר מנהל אגף בטחון
יובל בודניצקי חבר מנכ"ל העירייה
מנהל/ת מערך דוברות והסברה חבר/ה  
אבי גמליאל חבר מנהל מחלקה רווחת הקהילה
אורית אוזן כרמי חברה מנהלת אגף משאבי אנוש
אסנת חכמון חברה מנהלת אגף החינוך
אבי סנדלר חבר נציג עירייה מקצועי
אסף טל חבר מנהל מח' ניקיון העיר ופינוי אשפה
דוד תורגמן חבר מבקר העירייה
סא"ל דורון סחר חבר מפקד יקל"ר
רוזי נוימן חברה מנהלת אגף שירותיים חברתיים קהילתיים
עליזה זיילדר גרנות חברה מהנדסת העיר
אודי להב חבר מנהל אגף חזות העיר
אורי טל מזכיר הועדה ממונה חירום ובטחון

פרוטוקולים ועדת מל"ח