ועדת מל"ח

שם תפקיד סיעה/אחר מ"מ

רפי סער, ראש העיר

יו"ר

דרך חדשה דני הרוש
מירב הלפמן חברה מנהלת אגף קהילה וחברה  
נעם בן יהודה חבר מנהל אגף בטחון  
יובל בודניצקי חבר מנכ"ל העירייה  
אור ויטא חבר דובר העירייה  
אבי גמליאל חבר מנהל מחלקה רווחת הקהילה  
קרן פלד חברה מנהלת אגף משאבי אנוש  
אסנת חכמון חברה מנהלת אגף החינוך  
אבי סנדלר חבר נציג עירייה מקצועי  
אסף טל חבר מנהל מח' ניקיון העיר  
דוד תורגמן חבר מבקר העירייה  
אל"מ דורון סחר חבר מפקד יקל"ר  
רוזי נוימן חברה מנהלת אגף שירותיים חברתיים קהילתיים  
עליזה זיילדר גרנות חברה מהנדסת העיר  
אודי להב חבר מנהל אגף חזות העיר  
אייל קופר מזכיר הועדה ממונה חירום ובטחון  

פרוטוקולים ועדת מל"ח