פריסת מצלמות במרחב הציבורי כפר-סבא

עיריית כפר-סבא הכשירה מערך מצלמות עירוני למטרות בטחון, שמירה על הסדר הציבורי, ופיקוח עירוני.
המערך פרוס ברחבי העיר ומתמקד בצירי תנועה, רחובות ראשיים, חניונים ואתרים מרכזיים.

לנוחיותכם, הנגשנו מידע מפורט על פריסת המצלמות ברחבי העיר: 

כל המיקומים המופיעים במפה מטה, מופיעים גם בקבצים המצורפים הניתנים להורדה למחשב:

רשימת מצלמות במרחב הציבורי כפר-סבא (pdf) 

רשימת מצלמות במרחב הציבורי כפר-סבא (אקסל להורדה) 

מפה מקוונת GIS 

חוק הפרטיות ופניות הציבור:

ניהול מערך המצלמות העירוני נעשה תוך שמירה והקפדה על חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ונהלי אבטחת המידע המחמירים הנדרשים.
לעיון בחוק הפרטיות באתר הרשות להגנת הפרטיות

להנחיות רשם מאגרי המידע לנושא שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן

באפשרות הציבור לפנות לעירייה בכל שאלה או הערה, באמצעות הממונה על חופש המידע בעירייה.
לפנייה לממונה על חופש המידע

מקרא מצלמות פיקוח בסמל כחול ומצלמות ביטחון בסמל אדום

*המידע עדכני לחודש מאי 2023.