יחידת השירות ומוקד עירוני
personמנהלת השירות ומוקד 106 עדי אוליקר
personטלפון 09-7649106
personדוא"ל 106@ksaba.co.il
personפקס 09-7646480

ניתן לפנות גם באמצעות הוואטסאפ במספר 050-3106106