יחידת השירות ומוקד עירוני
personמנהלת יחידת השירות עדי אוליקר
personטלפון 09-7649106
personפקס 09-7646480

ניתן לפנות גם באמצעות הוואטסאפ במספר 050-3106106